Home > News >  公司新闻

K4B4G0846Q-HYK0

2017-07-06From:中意法电子

品牌:三星

热卖产品:

K4G41325FE-HC28
K4G80325FB-HC28
K4B1G1646I-BCK0 
K4B2G1646F-BYMA 
K4B2G1646Q-BCK0 
K4B4G0846Q-HYK0
K4B8G1646Q-MYK0
K9WAG08U1E-SIB0 
K9F4G08U0E-SIB0 
S3C2440A40-YQ80 
深圳市中意法电子科技有限公司

联系人:陈小姐

电话:0755-82545300

QQ:2853522071

地址:深圳市福田区振华路118号华丽大院1栋西座408室


Share0

Related News

About UsProductsContact UsMapAdmin
STH ELECTRONICS
Tel:0755-83340938  Fax:0755-83350938   粤ICP备13073068号-1